แพนคลินิกตรวจรักษาปัญหาผิวพรรณ และความงามโดยแพทย์และพยาบาล กำเนิดคลินิกสาขาแรกที่ราชประสงค์เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหลังการขายแก่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แพน คอสเมติกส์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมาก ทำให้ต้องขยายสาขาไปทั่วประเทศ

     ขั้นตอนการให้บริการรักษาผิวพรรณและการเสริมความงามใน “แพนคลินิก” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้วินิจฉัยลักษณะผิวพรรณของลูกค้า และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายเวชภัณฑ์ /เวชสำอาง/ ให้บริการเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้เสริมความงามตามที่แพทย์แนะนำ โดย “แพนคลินิก” คงธำรงความเป็นผู้นำทางด้านการรักษา (Curative) สิว ฝ้า Skincare และ Beauty (Medical Beauty Clinic) อย่างครบวงจรในประเทศไทย สร้างคุณค่าแก่ผู้บริโภคกลุ่ม High Involvement ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งในการวางแผน และพัฒนากิจกรรมการบริการต่าง ๆ นั้นคำนึงถึงความห่วงใยเอาใจใส่ที่เรามีต่อลูกค้าอยู่เสมอ