วันนี้ประเทศไทย... พรุ่งนี้คือทุกมุมของเอเชีย

ณ วันนี้ นอกจากเครือข่ายภายในประเทศที่ให้บริการแล้ว แพน ราชเทวี กรุ๊ป ยังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการใหม่ๆ และขยายสาขาออกไปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น กว่า 2,000 จุด บริการลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งคลินิก เคาน์เตอร์ในร้านขายยา ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญ ประจำคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา

ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ของแพน ราชเทวี กรุ๊ป จะแผ่ขยายจากประเทศไทย ไปถึงต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ แต่เรายังไม่หยุดยั้ง การต่อยอดความสำเร็จ ออกไปให้กว้างไกลทั่วเอเชีย เนื่องจากเรามีพันธกิจ และเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจด้าน สุขภาพของผิวพรรณอย่างครบวงจร ภายใต้ความมุ่งหวังที่ว่า แพน ราชเทวี กรุ๊ป จะเป็น “ศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องการดูแลสุขภาพผิวพรรณที่ครบวงจรที่สุด”

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)